Poznaj

Zapoznaj się z infografiką

Poszerz swoją wiedzę o ANN i produktach leczniczych, aby zwiększyć swoje szanse w konkursie.

Różnicowanie nieżytu nosa wirusowego (przeziębienie) z alergicznym nieżytem nosa1

Tabelkę możesz przesunąć w bok.

Cecha

 • wodnisty wyciek z nosa
 • zatkanie nosa
 • kichanie
 • świąd nosa
 • ból nosa
 • świąd oczu
 • kaszel
 • gorączka
 • uogólnione bóle mięśniowe
 • zmęczenie, osłabienie
 • ból gardła
 • pieczenie gardła
 • świąd podniebienia i gardła
 • czas trwania

Przeziębienie

 • często
 • często, zwykle znaczne
 • zwykle
 • rzadko
 • zwykle
 • rzadko
 • często
 • rzadko (zwykle u dzieci)
 • nieznaczne
 • dość częste
 • często
 • często
 • nigdy
 • 3–14 dni

ANN

 • często
 • często, zmienne
 • często (salwami)
 • zwykle
 • nigdy
 • często (ANNs)
 • dość często
 • nigdy
 • nigdy
 • niekiedy, nieznaczne
 • nigdy
 • rzadko (ANNs)
 • niekiedy
 • tygodnie lub miesiące

ANN – alergiczny nieżyt nosa, ANNs – sezonowy alergiczny nieżyt nosa

Powikłania i konsekwencje alergicznego nieżytu nosa2

Profil pacjenta z ANN

Profil pacjenta z pokrzywką

Na
alergię

Poznaj nasze leki

120 mg

x 20 tabletek

180 mg

x 20 tabletek

Pokrzywka idiopatyczna i alergiczny nieżyt nosa3.

Brak sedacji4
Telfexo nie usypia i nie obniża
zdolności psychomotorycznych

Dopuszczalny do stosowania
przez pilotów i pilotów NASA7,8

Bezpieczny kardiologicznie4
Nie zaburza pracy serca

Brak konieczności modyfikacji dawki9
U osób w podeszłym wieku,
z niewydolnością wątroby lub nerek

Szybki początek działania5
Po 1-2 godzinach

Brak interakcji z jedzeniem i alkoholem4
Może być przyjmowany niezależnie
od posiłku i picia alkoholu

Działanie przeciwzapalne6
Wpływ na redukcję wytwarzania mediatorów
zapalnych w procesie związanym z ANN


20 mg

x 10 tabletek

20 mg

x 30 tabletek

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki10.

Brak sedacji10
Clatexo nie usypia i nie obniża
zdolności psychomotorycznych

Długi czas działania
Ponad 24 godziny10

Najnowsza generacja11
Wprowadzona w 2010 r. bilastyna jest najnowszym
lekiem przeciwhistaminowym. Nie jest ona
rozwiniętym metabolitem lub izomerem już
istniejącego leku, ale zupełnie nową cząsteczką

Szybki początek działania11
Bilastyna charakteryzuje się szybkim początkiem
działania - już po 45 minutach i szybkim wchłanianiem
- maksymalne stężenie we krwi po ok. 1-1,5 h

Brak interakcji z innymi lekami11
Bilastyna nie jest metabolizowana przez cytochrom
P450, dzięki temu znacząco zmniejsza się ryzyko
jej interakcji z innymi lekami (nie nasila ani nie
spowalnia działania innych leków). Bilastyna jest
w ok. 93,8% wydalana w niezmienionej formie

Brak interakcji z alkoholem11
Nie zaobserwowano interakcji ze strony ośrodkowego
układu nerwowego przy jednoczesnym podawaniu
bilastyny w dawce 20 mg i alkoholu

Rejestracja w szerokim zakresie wskazań10
Objawowe leczenie alergicznego zapalenia
błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego
i całorocznego) oraz pokrzywki.


5 mg

x 10 tabletek

Roztwór doustny

0,5 mg/ml

x 60 ml

smak tutti-frutti

Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem
błony śluzowej nosa i pokrzywką12.

Brak sedacji12
Brak efektu sedacji i pogarszania sprawności psychomotorycznej

Można przyjmować niezależnie od posiłku15
Pacjent nie musi pamiętać, o której porze
dnia powinien przyjąć lek

Nie wywołuje działania
kardiotoksycznego13,*

Nie zaburza pracy serca

Nie powoduje zwiększenia
masy ciała17,*

Działanie przeciwzapalne14
Wpływ na redukcję wytwarzania mediatorów
zapalnych w procesie związanym z ANN

Brak interakcji z innymi lekami15
Nie nasila ani nie spowalnia
działania innych leków

Brak interakcji
z alkoholem15

Szybki początek działania16
0,5 - 3 godziny


50 µg/dawkę

60 dawek

50 µg/dawkę

140 dawek

Wskazany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa lub całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych20.

Niska biodostępność ogólnoustrojowa17,20
Momester ma wysoki profil bezpieczeństwa
- może być przewlekle stosowany

Wielokierunkowe działania
przeciwzapalne20

Nie zaburza tempa wzrostu18
Momester nie wpływa negatywnie
na rozwój dziecka

Najwyższy indeks terapeutyczny (TIX) wśród dnGKS18,20

Najwyższy TIX = 

najwyższa skuteczność


działania niepożądane

Nie spływa do gardła dzięki tiksotropii17
Momester gwarantuje komfort
stosowania

Najniższy wiek rejestracji20
Momester można stosować
u dzieci od 3 roku życia

Szybki początek działania19
Redukcja objawów w ciągu 24h;
odczuwalna dla pacjenta w ciągu 10-20 minut

Regeneruje błonę
śluzową nosa20

* Na podstawie badań klinicznych.

 1. Emeryk A., Rapiejko P., Alergiczny nieżyt nosa. Lekarz POZ 2/2019 :165-169.
 2. Meltzer E.O., Rosario N.A., Van Bever H., Lucio L., Fexofenadine: review of safety, efficacy and unmet needs in children with allergic rhinitis. Allergy Asthma Clin Immunol. 2021 Nov 2;17(1):113.
 3. ChPL Telfexo
 4. Sybilski A.J. Feksofenadyna – skuteczny i bezpieczny lek w alergicznym nieżycie nosa oraz pokrzywce. Medycyna Faktów 3/2017.
 5. Huang CZ et al. Antihistamine effects and safety of fexofenadine: a systematic review and Meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Pharmacol Toxicol. 2019 Nov 29;20(1):72
 6. Axelrod D., Bielory L., Fexofenadine hydrochloride in the treatment off allergic disease: a review. J Asthma. 2008 Sep 19;1: 19-29
 7. https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/avs/offices/aam/ame/guide/pharm/dni_dnf/ (stan na dzień 28.06.2021)
 8. Huang CZ et al. Antihistamine effects and safety of fexofenadine: a systematic review and Meta-analysis of randomized controlled trials. BMC Pharmacol Toxicol. 2019 Nov 29;20(1):72
 9. Sybilski A.J. Feksofenadyna – fakty i mity. Medycyna Faktów 3/2019.
 10. ChPL Clatexo
 11. Rapiejko P. Dziesięć powodów, dla których warto wybrać bilastynę. Medycyna Faktów 2014; 4(25): 48-52
 12. ChPL Delortan
 13. Ziętkowski Z i wsp. Leki przeciwhistaminowe w pyłkowicy. Alergia Astma Immunologia 2016, 21 (1): 28–32.
 14. Szałek E., Mometazon i desloratadyna w farmakoterapii alergicznego nieżytu nosa. Farmacja Współczesna 2017, 10: 242-246
 15. Golightly LK, Greos LS. Second-generation antihistamines:actions and efficacy in the management of allergic disorders. Drugs. 2005;65(3):341-84.
 16. Bousquet J., et al.The ARIA/EAACI criteria for antihistamines: an assessment of the efficacy, safety and pharmacology of desloratadine. Allergy. 2004; 59 Suppl 77: 4-16.
 17. Rapiejko P., Jurkiewicz D. Bezpieczeństwo donosowych glikokortykosteroidów. Alergoprol 2014, 10 (4): 16-21.
 18. Arcimowicz M., Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu alergicznego nieżytu nosa. Alergia Astma Immunologia 2016, 21 (1): 33-43
 19. Pawliczak R., Steroidy donosowe - terapia nowoczesna, bezpieczna. Terapia 2015 nr 9, z2 (328): 35-39.
 20. ChPL Momester